En oversigt over medievirkemidler i e-læringsmaterialer

Dette produkt kan vise dig, hvilke forskellige virkemidler du kan benytte dig af, når dit materiale skal formidles via en skærm eller computer.

Målet er, at du opnår viden om, hvad der kendetegner de forskellige virkemidler, og hvordan de kan benyttes i forskellige sammenhænge.

Så kan du gøre dig de første overvejelser over, hvilke medievirkemidler du med fordel vil kunne benytte i en multimedieproduktion.

Dette materiale gennemgår de 6 typer af medievirkemidler, der bruges i multimedieproduktioner til at formidle det faglige indhold. Medievirkemidlerne er: tekst, grafik, foto, animation, lyd og video.

Virkemidlerne gennemgås med en karakteristik af fordele og ulemper. Der tages udgangspunkt i dele af et læringsobjekt om høns og levevis og trivsel.